ચંદ્ર રત્ન

  • Authenticated by ગણેશાસ્પિક્સ ટીમ
ચંદ્ર રત્ન
  • Please wait....
  • Delivery : 10 Days
  • Certified Product
  • 100% Original

Customer Care

If you face any issue, while interacting with our website, feel free to get in touch with our friendly Customer Care team at 0091-79-4900-7777, during Monday to Saturday, between 10.30 am – 6.30 pm IST(+5.30 GMT). You can also send us an email on predictions@ganeshaspeaks.com

Customer Reviews

We have served 10,000,000+ satisfied customers since 2003. Hoping to serve You too !

એક જ્યોતિષીએ મને મોતી ધારણ કરવાની સલાહ આપી હતી પરંતુ તેની કિંમત ઘણી વધારે હોવાથી હું તે ખરીદી શકતો નહોતો. આથી મેં ગણેશાસ્પિક્સના જ્યોતિષીનો સંપર્ક કર્યો અને તેમણે મને વિકલ્પરૂપે ચંદ્ર રત્ન ધારણ કરવાની સલાહ આપી. તે રત્ન સસ્તું હોવાથી હું ધારણ કરી શક્યો અને તેના કારણે મને ખૂબ સારો લાભ પણ થયો છે. હવે એકદમ માનસિક શાંતિથી રહી શકુ છુ
રોહન મિસ્ત્રી, પાલનપુર

કામના ભારણ અને કેટલાક અન્ય કારણોસર હું ખૂબ જ દબાણ હેઠળ જીવતો હતો. મારી સ્થિતિમાં સુધારો કરવા માટે મેં ગણેશાસ્પિક્સનો સંપર્ક કર્યો અને તેમના જ્યોતિષીએ મને ચંદ્ર રત્ન ધારણ કરવાની સલાહ આપી હતી. તે રત્ન ધારણ કરવાથી મને હવે ખૂબ જ માનસિક શાંતિ અનુભવાય છે અને તેના કારણે હું કામમાં પણ ખૂબ ધ્યાન આપી શકુ છુ. ખૂબ ખૂબ આભાર.
દિકેશ દોશી, સુરેન્દ્રનગર

લગભગ બે વર્ષ પહેલાં મેં રોકાણ કર્યું હતું. મારા કેટલાક સંબંધીએ મને કહ્યું હતું કે આ રોકાણથી મને એક વર્ષમાં જ સારું વળતર મળશે પરંતુ તેમાં મને ખાસ કંઈ લાભ ન થયો. ઉલટું ધીમે ધીમે મારાં રોકાણની બજાર કિંમત ઘટવા લાગી એટલે મારી ચિંતા ઘણી વધી ગઈ. છેવટે મારી સમસ્યાનો ઉકેલ મેળવવા મેં જ્યોતિષીય સલાહ માટે ગણેશાસ્પિક્સ પરથી આ રિપોર્ટ મેળવ્યો. તેમણે મને ઓછા વળતરના સચોટ કારણો આપ્યા અને સાથે-સાથે કેટલાક અસરકારક ઉપાયોનું સુચન કર્યું. રોકાણ માટે તેમના માર્ગદર્શનને અનુસરવાથી મને ઘણો મોટો ફાયદો થયો છે. આ પ્રોડક્ટ ખરીદીને હું ખૂબ જ ખુશ છું.
રમેશ અજમેરા, અમદાવાદ

કોઈ અજાણ્યા કારણોસર મારાં જીવનમાં ખૂબ જ ગુંચવણ અને અંધકાર જેવી સ્થિતિ હતી. હું ચારેબાજુથી નિષ્ફળ રહેતો હતો અને જાણે મારું જીવન દિશાહિન હોય તેવું મને લાગતું હતું. આ સમયમાં મારા કાકાએ મને ગણેશાસ્પિક્સના જ્યોતિષીની સલાહ લેવાનું કહ્યું અને મેં વાત માની ગણેશાસ્પિક્સના જ્યોતિષી સાથે ફોન પર વાત કરી. તેમણે મારી કુંડળીનો અભ્યાસ કર્યા બાદ મને આ યંત્ર સ્થાપિત કરવાની સલાહ આપી. સાચુ કહુ તો આ યંત્રની પૂજા શરૂ કર્યા બાદ જાણે કે મારા જીવનમાં સંપૂર્ણ પરિવર્તન આવી ગયું છે. તેમણે આ યંત્રને સ્થાપિત કરવાની અને તેની નિયમિત પૂજા કરવાની પણ મને સલાહ આપી છે અને હું તે પ્રમાણે જ પૂજા કરુ છું. હવે મારા જીવનની ગાડી પાટા પર ચડી ગઈ છે.
વિજય ઠાકોર, યુએસએ

Privacy of Your information

Any information that you provide to us is never shared or sold to any third party. In fact, even within GaneshaSpeaks.com, limited information is shared with employees on a 'need to know' basis only, for eg. only your birth details are shared with our astrologers since they need it to generate your horoscope. We use highly secure SSL with 256 bit encryption to safeguard your financial information. Highly secure payment gateways are utilised for all transactions.