મિથુન સાપ્તાહિક શિક્ષણ અને જ્ઞાનની બાબતો ફળકથન

આ સપ્તાહ (13-08-2017 – 19-08-2017)

વિદ્યાર્થી જાતકોને આ સપ્તાહે એકંદરે મધ્યમ પ્રકારનો સમય છે. આપને અભ્યાસમાં મન ચોંટશે પરંતુ સાથે સાથે ઈતરપ્રવૃત્તિઓમાં પણ આપ રુચિ લેશો. ખાસ કરીને સપ્તાહના મધ્યમાં તમારું મન વધુ વ્યાકુળ રહેશે. ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા માંગતા જાતકોને થોડા અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. વિદેશમાં અભ્યાસ કરવા માંગતા જાતકોને અડચણો બાદ સફળતાની શક્યતા રહે.
#

Trending (Must Read)

વધુ જાણો મિથુન

Free Horoscope Reports 

મિથુન માસિક ફળકથન – Aug 2017

મિથુન વાર્ષિક ફળકથન – 2017

મિથુન સુસંગતતા