મિથુન સાપ્તાહિક નાણાં અને આર્થિક બાબતો ફળકથન

આ સપ્તાહ (25-06-2017 – 01-07-2017)

સપ્તાહની શરૂઆત ખર્ચ સાથે થશે. ખાસ કરીને ધાર્મિક કે તબીબી કાર્યોમાં તમારે ખર્ચની તૈયારી રાખવી પડશે. જોકે તારીખ 26 અને 27 ના રોજ તમારા ધન સ્થાનમાં ચંદ્ર આવશે જે જેથી તમારી આર્થિક કમાણીમાં વધારો થવાની આશા છે. પૈતૃક મિલકતો સંબંધિત પ્રશ્નોનો હાલમાં તમારી તરફેણમાં ઉકેલ આવી શકે છે. નોકરિયાતોને હાલમાં હાથમાં આવનારો લાભ કોઈ કારણથી વિલંબમાં પડી શકે છે. ભાગ્યનો સાથ હાલમાં ઓછો મળી રહ્યો હોવાથી કમાણી માટે પરિશ્રમ પર વિશ્વાસ રાખજો.
#

Trending (Must Read)

વધુ જાણો મિથુન

Free Horoscope Reports 

મિથુન માસિક ફળકથન – Jun 2017

મિથુન વાર્ષિક ફળકથન – 2017

મિથુન સુસંગતતા