સુસંગતતા


વાનર – વાનર સુસંગતતા

વાનર પતિ + વાનર પત્ની

આ જોડીમાં જો તેમના જીવનમાર્ગમાં ઈર્ષા રૂપી અવરોધ ન આવે તો તેઓ ખૂબ જ સારી રીતે જીવી શકે છે. જો તેઓ બંને ટીમવર્કની રીતે વિચારે અને વધુ સ્વાર્થી ન બને તો તેઓ સાથે મળીને જીવનપથ પર ઝડપથી આગળ વધી શકે છે. જો કોઈપણ મુશ્કેલીની સ્થિતિનો તેઓ સાથે મળીને ઉકેલ લાવવાનું નક્કી કરે તો તેમના માર્ગમાં કોઈ અવરોધો તેમને રોકી શકશે નહીં. જો તેઓ પોતાના જીવનમાં સારી સાથે ખરાબ બાબતો પણ એકબીજાને જણાવીને ઉકેલ મેળવે તો ઉપરોક્ત નજીવી બાબતો પર અંકુશ મેળવવાની પતિ ક્ષમતા ધરાવે છે. જો આ જોડીમાં પતિ-પત્ની બંને એકબીજા પર વિશ્વાસ રાખે અને કપરાં સંજોગોમાં એકબીજા પર દોષોનો ટોપલો ઢોળવાની રમત ન રમે તો તેઓ એકબીજા માટે જ સર્જાયા છે તેમ પણ કહી શકાય.

To

મૂષક – મૂષક સુસંગતતા
મૂષક પતિ અને મૂષક પત્ની પતિ-પત્ની બંને એક જ પ્રાણી રાશિમાં જન્મેલા હોય તો તેમનામાં મોટાભાગના ગુણ સમાન જોવા મળે છે. જોકે તેઓ ક્યારેક એકબીજાની આંખમાં આંખ મીલાવીને ન જોઈ શકે તેમ પણ બની શકે છે. ખાસ કરીને કોઈ એક પાત્ર સામેની વ્યક્તિ પર વધુ

તમામ ચીની રાશિઓ