કન્યા રાશિ વિશે બધુ જ જાણો

કન્યા સાપ્તાહિક ફળકથન – 04-12-2016 – 10-12-2016

કન્યા માસિક ફળકથન – Dec 2016

કન્યા વાર્ષિક ફળકથન – 2016

કન્યા સુસંગતતા

કન્યા રાશિ વિશે બધુ જ જાણો

સંસ્કૃત નામ : કન્યા | નામનો અર્થ : કન્યા | પ્રકાર : પૃથ્વી- ચંચળ- નકારાત્મક | સ્વામી ગ્રહ : બુધ | ભાગ્યશાળી રંગ : નારંગી, સફેદ, રાખોડી, પીળો, મશરૂમ | ભાગ્યશાળી દિવસ : બુધવાર

વધુ જાણો કન્યા