કન્યા રાશિ વિશે બધુ જ જાણો

કન્યા સાપ્તાહિક ફળકથન – 23-04-2017 – 29-04-2017

કન્યા માસિક ફળકથન – Apr 2017

કન્યા વાર્ષિક ફળકથન – 2017

કન્યા સુસંગતતા

કન્યા રાશિ વિશે બધુ જ જાણો

સંસ્કૃત નામ : કન્યા | નામનો અર્થ : કન્યા | પ્રકાર : પૃથ્વી- ચંચળ- નકારાત્મક | સ્વામી ગ્રહ : બુધ | ભાગ્યશાળી રંગ : નારંગી, સફેદ, રાખોડી, પીળો, મશરૂમ | ભાગ્યશાળી દિવસ : બુધવાર

વધુ જાણો કન્યા