મેષ સાપ્તાહિક શિક્ષણ અને જ્ઞાનની બાબતો ફળકથન

આ સપ્તાહ (19-03-2017 – 25-03-2017)

વિદ્યાર્થી જાતકોને સપ્તાહના પહેલા દિવસે અભ્યાસમાં ખૂબ ઓછી રુચિ રહેશે. જેઓ ધાર્મિક અને ગૂઢ વિષયોમાં વાંચન કરે છે તેમના માટે આ દિવસ અનુકૂળ રહેશે. ઉચ્ચ ડિગ્રી માટે અભ્યાસ કરતા જાતકોને તારીખ 20થી 22 સુધીનો સમય આશાસ્પદ છે પરંતુ ખાસ કરીને કલ્પનાશક્તિની વધુ જરૂર હોય અથવા રિસર્ચ સંબંધિત અભ્યાસ હશે તો હાલમાં સફળતાની શક્યતા ઓછી છે.
#

Trending (Must Read)

વધુ જાણો મેષ

Free Horoscope Reports 

મેષ માસિક ફળકથન – Mar 2017

મેષ વાર્ષિક ફળકથન – 2017

મેષ સુસંગતતા

અગ્નિ તત્વની રાશિઓ
પૃથ્વી તત્વની રાશિઓ
વાયુ તત્વની રાશિઓ